Wasilewski i Syn
Ełk

Oddział w Ełku

ul. Suwalska 1
19-301 Ełk, Szeligi
tel: +48 87 621 41 31

Oddział w Białymstoku

ul. Gen. F. Kleeberga 68
15-691 Białystok
tel: +48 85 66 29 777
GSM: 782 441 444


@NissanPolska